Yhdistys

Perinnealusyhdistys Skutan ry

Lippukippari
Jan-Ola Sund

Kipparit
Jukka-Pekka Heinonen
Vesa Heinonen
Kari Hiltunen
Martti Muroma
Ari Närvä
Jari Pakkanen
Jussi Suves
Jukka Tiainen

Hallitus

Carita Puro, puheenjohtaja
Martti Muroma, varapuheenjohtaja
Jussi Suves, taloudenhoitaja

Muut varsinaiset jäsenet
Harry Björkqvist
Vesa Heinonen
Reijo Kallio

Jari Pakkanen
Sami Peltoharju
Sigvard Porko
Lars Rönnberg
Jan Ola Sund

Varajäsenet
J-P Heinonen
Kari Hiltunen
Andreas Waltermann

Sihteerin tehtäviä hoitaa hallituksen ulkopuolinen jäsen Kety Kuusaru

Yhdistyksen historia

Vuonna 1995 muutamat merihenkiset henkilöt Vaasassa kokosivat ympärilleen samanhenkisen ”porukan” tarkoituksenaan rakentaa historiallinen alus. Näin perustettiin kaksikielinen Perinnealusyhdistys Skutan – Farkosthistoriska Föreningen Skutan r.y., jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää perinnealuskulttuuria, vanhoja merimiestaitoja ja lisätä niiden harrastusta sekä edistää Vaasan saaristossa matkailevien keskuudessa tietoa näistä perinteistä kestävän kehityksen periaatteen mukaan.

Keskeisenä asiana yhdistyksen toiminnassa on alusta alkaen ollut nuorisotyö, johon yhdistys alkuvaiheessa sai Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta nuorisopurjehdusten järjestämiseksi syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Nuorten purjehdusten kohteena oli Bulleråsin lomakylä Raippaluodossa, jossa heille järjestettiin seikkailu- tai muuta oheisohjelmaa. Nyttemmin nuorisotyön kohteena on kaupungin sosiaaliviranomaisten kanssa sekä vaasalaisten partiojärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Toimintaidea

Yhdistyksen toiminta perustuu demokraattiseen kokouskäytäntöön ja talkootyöhön Postijahdilla. Yhdistyksen toiminnan motiivit löytyvät sekä kiinnostuksesta historiaan, kotiseutuun että purjehtimiseen. Postijahti ”ympyröissä” on hyvä motivoitunut porukka ja porukalla on hyvä henki ja yhteistyö sujuu, joten tämä on voimavaramme.

Motoksemme sopii: ”Kaverilta oppien, kaveria opettaen!”

Perusperiaatteita ovat: ”Leppoisaa matkan tekoa hyviä purjehdus-perinteitä vaalien, tinkimättä turvallisuudesta. Keskeistä on myös hyvän toverillisen ilmapiirin vaaliminen.”