Bli medlem

Bli medlem eller sponsorera Traditionsfartygsföreningen Skutan r.f.!

Understödsmedlemsavgift

 • 20 euro / personmedlem
 • 40 euro / familj
 • 100 euro/ föreningsmedlem
 • 300 euro / evigt medlemskap = 15 års medlemsavgift.
  En understödsmedlem är en person som betalar in

Föreningens konto FI73 4055 0012 0985 35.

 • du får komma med i ett kamratligt gäng
 • du får delta i seglatser för understödsmedlemmar
  • du kan utbilda dig på kurser inom sjöfart för att bli besättningsmedlem => du får komma ut på seglatser
  • du kan utbilda dig för att bli besättningsmedlem på seglatser => andra hjälper dig!


Välkommen!